Основа конструктивної розмови – дискусія

Метод дискусій завжди показує гарний результат, як у вивченні матеріалу так і у пошуку рішення та налагодження зв’язку. 

Володіти мистецтвом правильної дискусії повинні як вчителі так і батьки. Адже важливо давати можливість дитині висловитися та лаконічно формулювати власні думки. Ці навички дає дискусія. 

Давайте їх освоювати разом зі спеціалістами INTBOARD™.

Дискусію можна розглядати як метод інтерактивного навчання і як особливу технологію. В якості методу дискусія активно використовується для організації інтенсивної розумової та ціннісно-орієнтує діяльності учнів в інших технологіях і методах навчання: соціально-психологічних тренінгах, ділових іграх, аналізі різних ситуацій і вирішенні завдань. В якості своєрідної технології дискусія сама включає в себе інші методи і прийоми навчання: “мозковий штурм”, “синектика”, “аналіз ситуацій” і т.д.

Навчальний ефект дискусії визначається наданої учаснику можливістю отримати різноманітну інформацію від співрозмовників, продемонструвати і підвищити свою компетентність, перевірити і уточнити свої уявлення і погляди на обговорювану проблему, застосувати наявні знання в процесі спільного вирішення навчальних завдань.

Дискусія

Форми дискусії

Існує декілька форм проведення дискусії. Від правильного вибору форми обговорення залежить, чи буде дискусія ефективною. 

Нової форми дискусія набуває при використанні інтерактивного дитячого столу. Бесіда стає більш осмисленою та має візуальну складову.

Круглий стіл – це бесіда, що передбачає участь приблизно 5 учнів, які послідовно обговорюють певну проблему.

Засідання експертної групи – для його проведення клас треба об’єднати в робочі групи, кожна з яких на підготовчому етапі самостійно обговорює нагальне питання та обирає експерта. Він буде висловлювати позицію групи під час засідання. Далі обговорення відбувається між експертами – представниками груп. Важливо – групи не можуть втручатися в обговорення. Хоча зрідка можна взяти тайм-аут та відкликати експерта для консультації з групою.

Форум – обговорення, під час якого група експертів обмінюється думками з «аудиторією», тобто класом.

Дебати – дискусія, яка починається із виступів представників від кожної сторони, після чого кожен учасник обговорення може ставити  з трибуни запитання та давати коментарі.   

Судове засідання – обговорення на кшталт судового розгляду справи.

З інтерактивним обладнанням всі уроки стають більш наповеними. Є можливість розробити персонажів дискусії, які будуть уособлювати кожного учасника. Такий підхід вносить додаткову гейміфікацію. 

Умови ефективного проведення дискусії 

Повна включеність групи в дискусію, участь кожного учня в ній, для чого необхідно:

  • залучити учнів до визначення теми дискусії, надавши їм можливість вибору теми з кількох альтернативних;
  • проблемно сформулювати тему дискусії, так, щоб викликати бажання її обговорювати; 
  • розташувати групу так, щоб усунути перешкоди, що утруднюють спілкування;
  • надати кожному учню можливість висловитися.

Навчання учнів вмінню вести дискусію, спільне вироблення правил і норм групової комунікації;

Особлива позиція викладача як керівника дискусії, яка полягає в стимулюванні обговорення, консолідації думок, підведенні результатів роботи. Особиста позиція викладача по обговорюваної проблему не з належна домінувати, хоча він може виступити в ролі рядового учасника дискусії, не нав’язуючи учням свою точку зору.

Основні кроки при підготовці до дискусії:

  • вибір теми дискусії Визначається цілями навчання і змістом навчального матеріалу. При цьому на обговорення виносяться теми, що мають проблемний характер, містять в собі суперечливі точки зору, дилеми, що зачіпають звичні фактори навчання. Доцільно запропонувати учням на вибір кілька варіантів проблем, пов’язаних з конкретною навчальною темою. У ситуації вибору відбувається прийняття учнями теми як значимої для себе, виникає мотивація до її активного обговорення;
  • тема розбивається на окремі питання, які повідомляються учням.
  • вказується література, довідкові матеріали, необхідні для підготовки до дискусії. 
  • організовується самостійна робота учнів.

Спеціалісти INTBOARD™ розкрили основні проблеми та аспекти ведення дискусії. Як бачите, нічого складного немає, потрібно лише проявити фантазію. Учні залюбки беруть участь у такій класній роботі. 

Багато корисної інформації ви знайдете на сайті, в розділі Блог. А щоб отримувати всі новини INTBOARD™, підписуйтесь на нашу офіційну сторінку.