Персоналізація навчання

Персоналізація навчання доволі новий напрямок. Виник він в зв’язку з розвитком інтерактивних технологій.  Воно базується на вмінні сучасних дітей бездоганно користуватися новітніми гаджетами. Це більше ніж дозволити користуватися телефоном, планшетом чи інтерактивною дошкою, це можливість вивчати потрібну інформацію зрозумілим методом.

Персоналізоване навчання не відкидає “традиційного” методу навчання. Воно робить акцент на зацікавленні кожного учня новими технологіями для отримання найкращого результату. Коли все правильно сплановано, то  це стимулює вчителя на створення глибоких, цікавих навчальних матеріалів. Такі заняття спонукають учнів до логічного мислення.

Базові компоненти персоналізованого навчання:

  • індивідуально спрямований процес з відображенням в реальному часі досягнення школярів. Присутній широкий доступ до керування навчальним процесом, в онлайн та офлайн режимах.
  • гнучкі умови позакласного навчання. Учень сам вирішує скільки, де та який саме матеріал потрібно вивчити. Це дає можливість ретельніше планувати власний день та вчить самостійності.
  • доступно декілька варіантів перевірки знань. Це дасть можливість визначити прогрес учня, спираючись на динаміку процесу. Більш точно виявити здібності учня, що суттєво допоможе у майбутньому виборі професії.
  • постійний доступ до інтерактивного контенту та персональних навчальних планів.
  • особистий профіль учня. Він містить досягнення, навички, прогалини у знаннях, слабкі та сильні сторони, зацікавлення та прагнення кожного учня.
  • персональний шлях навчання. Кожен учень повинен мати чітку мету навчального процесу. Цей шлях повинен бути сформованим виходячи з мети учня. На думку спеціалістів INTBOARD™, найкраще побудувати його за допомогою інтелект карт. В одній із наших статей детально описано як можна її створити.
  • індивідуальна компетентність. Постійне оцінювання учнівського прогресу. Воно повинно базуватися на продемонстрованій компетентності.
  • гнучке середовище навчання. Впровадження більшої кількості ресурсів для індивідуального навчання. Сучасні технології можуть забезпечити потрібну вимогу. На уроці можна займатися із звичайною книгою, електронною, використовувати планшет, телефон, інтерактивну дошку, інтерактивну панель, відеолекції, документ-камеру, інтерактивні сервіси.

Система персоналізованого навчання суттєво відрізняється від традиційної. Зрозуміло, що її складно втілити в реальність та розробити навчальний план для кожного учня. Та з впровадженням інтерактивного обладнання  це завдання значно спростилось. Навіть наявність мобільного інтернету дасть учням доступ до особистого кабінету, а вчителю до результатів тестування або іншої індивідуальної роботи учня.

Персоналізоване навчання вже є частиною освітнього процесу, але потребує значного удосконалення. Реформа освіти та впровадження інтерактивної дошки в хід уроку – це тільки початок шляху.

Персоналізоване навчання дає учню розуміння своїх сильних та слабких сторін. Він та батьки можуть контролювати прогалини в знаннях та спостерігати за досягненнями в динамічному режимі. Якщо ще зі школи зрозуміти чим бажаєте займатися, то при виборі вишу проблем не виникне.

Персоналізоване навчання покликане відображати всі навчальні події, що сталися за певний проміжок часу (семестр, рік). В особистому кабінеті учня можна переглянути ефективність вивчення матеріалу, викорані роботи або проекти над якими ведеться поточна робота. Особливо доцільно використовувати такий підхід у вузах. Адже студенти мають дуже багато завдань з різних дисциплін.

Персоналізованих підхід покликаний спростити контроль над успішністю та ввести в освітній процес більше наочності. Для класного керівника стає легше слідкувати за успішність учнів. Простіше вести батьківські збори, достатню увімкнути мультимедійну дошку та продемонструвати загальну динаміку успіху дітей.

Одним із важливих та доступних ресурсів персоналізованого навчання є інтерактивні сервіси, які вже успішно застосовують тисячі вчителів.

Якщо хочете купити інтерактивний комплект в школу та отримати безкоштовно добірку інтерактивних сервісів, залишайте заявку і вам зателефонують.