Змішане навчання. Допомагає чи заважає вчитися?

Останнім часом доволі активно впроваджується змішане навчання. В зв’язку з цим, команда INTBOARD™ вирішила самостійно проаналізувати всі плюси та мінуси у такому виді навчання.

Воно  дозволяє поєднувати традиційні методики та актуальні технології. Модель не передбачає радикальної відмови від традиційної освіти, оскільки очна освіта дає важливі мовні та соціокультурні навички.

Учень має можливість ознайомитися з необхідним для уроку матеріалом за допомогою інтернету та гаджетів перед заняттям. І при цьому не нудитися за книжкою. Потрібно взяти смартфон, зайти у власний кабінет, переглянути відео з граматикою та дізнатися слова, які знадобляться під час наступного заняття, а у вправах можна практикувати набуті знання.

Навчальний матеріал на такому уроці – це не флешка з презентацією, а сучасні освітні онлайн – сервіси, навчальні платформи, віртуальні лабораторії, хмарні мультимедійні застосунки, навчально – розвиваючі проекти.

З розвитком технологій така методика стає частіше застосована не тільки у навчанні школярів і студентів, а й у процесі корпоративного навчання й вивченні іноземних мов.

Технологія навчання за допомогою змішаного формату будується за схемою:

Онлайн – під час першого етапу учні опрацьовують теоретичний матеріал самостійно, фіксують незрозумілі нюанси, які потребують пояснення педагога; закріплення інформації відбувається у будь-який зручний для студента час та місце;

Офлайн – учні обговорюють пройдений матеріал в аудиторії, з’ясовують незрозуміле раніше; учитель застосовує різні методи гейміфікації для можливості відтворення інформації аудиторією.

З початком використання інтерактивних панелей на уроках, цей підхід стає все більш актуальним. Звичні методи навчання втрачають свою актуальність.

Загалом виділяють кілька моделей змішаного навчання:

  •  ротаційна: учні чергують онлайн та офлайн-формати; у такому випадку поєднуються: робота у малих групах, робота у групах із розв’язання конкретної проблеми, групові проекти, індивідуальні уроки та письмові завдання;
  • flex-модель: навчальний матеріал, як і допомога викладача, доступні онлайн; водночас, можливі зустрічі у форматі роботи в невеликих групах чи індивідуальних консультацій;
  • 3 self-blend: як додаток до основного курсу, студенти реєструються та вивчають додаткові онлайн-курси; опановувати матеріали цих програм можна як в аудиторії, так і поза її межами;
  • модель збагаченого віртуального навчання: навчальний матеріал студенти отримують у навчальному закладі, а персональні завдання виконують самостійно.

Такий підхід до навчання має чималі переваги:

1 Надає більшу свободу учню. Де і коли скористатися онлайн-сервісом — особистий вибір кожного. Хоч три рази на день по 10 хвилин, хоч 30 хвилин за один раз.

2. Виховує самостійність та відповідальність. Те, на скільки підготовленим прийде на урок учень, залежить тільки від нього і мова йде не просто про виконання домашнього завдання.

3. Розвиває відчуття впевненості у собі через попередню підготовку, а отже знімає страх перед публічним вживанням нового матеріалу.

4. Скорочує час на перевірку домашніх вправ, тож з’являється більше часу для групових та парних комунікативних завдань, вчитель має можливість розповісти матеріал, який не надруковано в підручнику. Що значно підвищить зацікавленість учнів.

5. Підвищує емоційний інтелект за допомогою постійної взаємодії учнів у класі, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.

6. Персоналізує процес навчання через залучення технологій. Інтерактивний сервіс Neerpod дозволяє розробити унікальне домашнє завдання для учня і слідкувати онлайн за його виконанням. Цей, та ще більше 30 інтерактивних сервісів містяться в “Intboard Простір”.

7.  Підвищує особисту мотивацію за допомогою комунікативної діяльності в класі.

Зрозуміло, що як будь-який процес, змішане навчання має і негативні наслідки. Давайте їх розглянемо:

1 Викладачеві потрібен час, щоб розмістити необхідний матеріал у мережі;

2. Викладачі потребують підготовки щодо застосування цього методу навчання, щоб зробити його ефективним;

3. Учням необхідно показати, як використовувати засоби технологій і що від них очікується;

4. Учні повинні витрачати певну частину свого вільного часу на навчання.

Змішаний підхід до навчання є однією з найбільш актуальних освітніх технологій сьогодення. Він дозволяє скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та перевагами традиційного класу. Серед інтерактивних підходів до навчання він займає провідне місце.